За Нас

електрически уредби и съоръжения„4М ЕНЕРДЖИ“ ООД е българска компания, основана през 2014г. в гр. Варна, развиваща дейност в областта на енергетиката. Дружеството е специализирано в сферата на проектиране, изграждане и поддръжка на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V. За кратката си история фирмата има реализирани много проекти, енергийни обекти, изградени са енергийно ефективни съоръжения и в енергийния сектор. Приоритет в нашата работа са консултации в областта на новите присъединявания на производители и потребители на ел. енергия, проектиране и изграждане на кабелни линии и електрически уредби Средно и Ниско на напрежение. Реализирани са обекти свързани с проектиране и изграждане на автономни соларни системи. Разполагаме с прецизна измервателна техника за извършване на всички видове електрически измервания, като сертифициран орган за контрол и диагностика на ел. уредби и съоръжения до 1000V. Разполагаме с мобилна кабелна лаборатория за откриване и отстраняване на кабелни повреди. „4М ЕНЕРДЖИ“ ООД извършва абонаментно техническо поддържане и обслужване на електрически уредби и съоръжения Средно и Ниско напрежение. Водещ принцип в работата ни е осигуряване на професионални и икономически ефективни решения в областта на енергетиката. В „4М ЕНЕРДЖИ“ ООД работят специалисти, притежаващи висока квалификация и дългогодишен професионален опит в енергийният сектор. Дружеството предлага професионално обслужване, като гарантира на своите клиенти бързина и качество при изпълнение на проектите, конкурентни цени и ефективност.

„4М ЕНЕРДЖИ“ ООД прилага индивидуален подход към клентите, оптимални решения на специфичните им изисквания и качествено обслужване на всички етапи от предлагането на услугите, гарантирано от внедрената и сертифицирана Интегрирана система за управление (ИСУ), включваща Система за управление на качеството по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015, Система за управление на околната среда в изпълнение на изискванията на Международния стандарт ISO 14001:2015 и Система за управление на здраве и безопасност при работа в изпълнение на изискванията на Международния стандарт ISO 45001:2015.

монтаж, изграждане и поддръжка на електрически уредбиелектрически уредби и съоръжения