Акредитация

Уважаеми клиенти, спазвайки принципите за прозрачност, следвани от органа за контрол, за Ваша информация публикуваме документите, касаещи независимостта и безпристрастността на органа за контрол от вида С при фирма „4М Енерджи“ ООД: