Електро проектиране

kukoОсновна дейност на фирма „4М ЕНЕРДЖИ“ ООД е проектиране и изграждане на електрически инсталации, кабелни линии, електропроводни линии и разпределителни уредби. Дружеството е специализирано в изработването на висококачествени проекти, проучване и консултантска дейност, свързана с реализирането на различни енергийни обекти. Ние извършваме цялостно проектиране и изграждане на вътрешни електрически инсталации, слаботокови инсталации, заземителни и мълнезащитни инсталации, външно кабелни захранвания, ел. табла, подстанции, възлови станции, трафопостове, фотоволтаични инсталации, централи за производство на ел. енергия от биомаса и др.
Фирмата предлага пълен инженеринг от проектирането до доставката на електроматериалите и техния монтаж. Предлагаме съвременни проектни решения с високо качество. Те са напълно съобразени както с изискванията на инвеститора, така и с изискванията на стандартите и нормативната уредба.

  • проектиране и изграждане на кабелни линии и електрически уредби средно и ниско напрежение;
  • проектиране на силови инсталации за ниско напрежение;
  • проектиране на осветителни уредби за външно площадково осветление, вътрешно промишлено и битово осветление;
  • проектиране и изграждане на трансформаторни постове тип БКТП, МТТ, МКТП;
  • проектиране и изграждане на вътрешни електрически инсталации;

bktp-smart2х1000_IIDI2899