100 години опит в енергетиката

През един студен есенен ден на далечната 2014г. четирима приятели и дългогодишни колеги се събрали на чаша ароматно кафе. Всички те имали нужда от ново начало и предизвикателства. Досегашният им професионален опит е единствено и само в енергийният сектор. Дългогодишният им трудов път започва доста години назад във времето в различни структури на електроразпределителните предприятия. Като общото между тях е, че всички започват от най-ниското професионално стъпало…. и така година след година се трупат опит и знания, преодоляват се трудности, постигат се успехи, но винаги с уважение и мъдрост в продължение на повече от 25 години. За да останат верни на своят инстинкт и желание за пълноценно развитие те предприеха стъпка по основаването на „4М Енерджи“ ООД. Фокусирайки се върху тази цел те осъзнават, че общо имат над 100 години опит и стаж в енергийната система на България. Последните години са на ръководни мениджърски позиции, гарантирайки безаварийната и сигурна работа на електроенергийният сектор. Промяната е необходима и осъзната и четиримата мъже (4М) насочват своята енергия към новооснованата енергийна компания. И така намерили удовлетворението да бъдат полезни на другите с опита и знанията си, те реализираха най важната си цел – създаване на комплексен продукт, обслужващ цялостно клиентите в електроенергийната сфера.