Доставка на електрическа енергия

top
bottom1
left

Законът за енергетиката дава право на клиентите сами да изберат или сменят своя доставчик на електроенергия. По този начин се създава среда за ефективна конкуренция и се постига прозрачна и пазарна цена на електрическата енергия. В тази връзка фирма „4М ЕНЕРДЖИ“ ООД, предлага на своите клиенти да се възползват от предимствата на свободния пазар на електроенергия, като осигурява чрез свои партньори-лицензирани търговци на електрическа енергия, възможност за сключване на договори за доставка на ел. енергия на значително по-ниски цени. Предлагаме консултации и дейности по изпълнение на процедурите за избор на търговец и присъединяване към балансираща група, за да могат търговските участници да извършват сделки помежду си по свободно договорени цени.
bottom2

bottom3