Микросоларни системи

 

Solar
Проектиране и изграждане на микросоларни системи, състоящи се от един или два соларни панела и микро-инвертор. Микро-инверторът се включва директно в най-близкия контакт на жилището и подава енергия към консуматорите. Задължително е наличие на основно захранване от ел. разпределителната мрежа. Подходящи са за монтаж в битови и жилищни сгради върху покриви и тераси с цел намаляване на сметките за ток.

7e58

foto