Професионален учебен център

Услуги

Фирма „4М ЕНЕРДЖИ“ ООД организира курсове и обучения за повишаване на квалификацията. След успешно приключване на обучението в лицензираният център за професионално обучение се издават сертификати, валидни за европейския съюз. Проведеното професионалното обучение се удостоверява с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение по следните професии:

професионална квалификация

 • Електромонтьор;
 • Електротехник;
 • Корабен техник;
 • Строител;
 • Строителен техник;
 • Заварчик;
 • Стругар;
 • Готвач;
 • Огняр;
 • Еколог;
 • Пътен строител;
 • Компютърен график;
 • Финансист;
 • Сервитьор-барман;
 • Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации;
 • Техник на енергийни съоръжения и инсталации
 • Монтьор на подемно – транспортна техника;
 • Монтьор на селскостопанска техника;
 • Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост;
 • Техник на селскостопанска техника;
 • Охранител.

Освен обученията за изброените вече професии „4М ЕНЕРДЖИ“ ООД организира и курсове с цел придобиване или продължаване на срока на валидност на квалификационни групи по електробезопасност за работа в електрически уредби до и над 1000V.

център за професионално обучение

център за професионално обучение

курсове и обучения за повишаване на квалификацията