Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V

 

impedans
slide
41127.w470

2_4_1_5-532x400

  • Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник“

impedans2

  • Защитен прекъсвач на токове с нулева последователност/дефектно-токови защити.

Измерванията са задължителни, съгласно изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона на измерванията и наредбите за тяхното приложение при:

  • всяко първоначално въвеждане в експлоатация на ел. уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации, всички видове жилищни, обществени и промишлени сгради;
  • след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
  • след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.
 • Съпротивление на изолация
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби до и над 1000V – сроковете за това измерване са съгласно проекта на заземителната уредба, но не по-дълги от една година.
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби – сроковете за извършване на периодични проверки и техният обхват се определят в проекта. Те не могат да бъдат по-дълги от: една до три години в зависимост от категорията на мълниезащитата и условията.
TD_2009
ovr-bg-1
zemq