Мрежови соларни системи

 

ttt
Състоят се от минимум 10-12 панела, които с помощта на инвертори се присъединяват в паралел към електроразпределителната мрежа. Тези системи представляват малки електроцентрали, които не съхраняват произведената ел. енергия, а я подават директно към електроразпределителната мрежа и/или към най-близките консуматори. Поставят се върху покриви на жилищни, промишлени, търговски и офис-сгради с цел покриване на част от собствената консумация и/или производство и продажба на електроенергия.
Ние предлагаме анализ на условията и предимствата при изграждане на соларна система, подходяща за клиентите ни. Консултираме техническите възможности и гарантираме ефективността на инвестицията, сигурността и качеството на електрозахранването.

Solar power plant

8kWp

image0