Контрол на физични фактори на работна и битова среда

fizichni faktori18694
DSC00248-cmp

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С, АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO / IEC 17020:2012 ОТ ИА БСА

„4М Енерджи“ ООД, гр. Варна извършва контрол и оценка на съответствието на:

 1. МИКРОКЛИМАТ:
  • Температура на въздуха;
  • Влажност на въздуха;
  • Скорост на движение на въздуха;

  Периодичността на измерванията е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска, най-малко веднъж на пет години.

 2. ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В РАБОТНА И БИТОВА СРЕДА:
  • Осветеност;

  В процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност и нивото на общата осветеност, съгл. чл.381 от Наредба №16-116 за техническа експлоатация на електрообзавеждането.

 3. fizichni faktori-shum

 4. ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ:
  • Скорост на движение на въздушния поток;
  • Дебит на въздушния поток;

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ И СЕРТИФИКАТИ В РАМКИТЕ НА ДВА РАБОТНИ ДНИ.

Можете да изпратите запитване до Ръководителя на Органа за контрол при фирма „4М Енерджи“ ООД, за да получите оферта или допълнителна информация относно извършването на контрол и оценка – изпрати заявка за измерване тук.