Контрол на физични фактори на работна среда

fizichni faktori18694
DSC00248-cmp

  • МИКРОКЛИМАТ: Температура на въздуха, Скорост на движение на въздуха, Относителна влажност на въздуха. Периодичността на измерванията е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска, най-малко веднъж на пет години.
  • ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ: ОСВЕТЕНОСТ – В процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност и нивото на общата осветеност, съгл. чл.381 от Наредба №16-116 за техническа експлоатация на електрообзавеждането.
  • fizichni faktori-shum

  • ШУМ: НИВО НА ШУМ В РАБОТНА И БИТОВА СРЕДА, – работодателят е длъжен да оцени и да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани, съгласно определения срок за преразглеждане на оценката на риска. На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия.
  • КОНТРОЛ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ: СКОРОСТ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК, ДЕБИТ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК, ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА
  • ВИБРАЦИИ – Периодичността на измерванията е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска, най-малко веднъж на пет години.

ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ И СЕРТИФИКАТИ В РАМКИТЕ НА ДВА РАБОТНИ ДНИ.